Färgmättnad och kontrast

Här har jag ändrat färmättnad, kontrast och skärpa.

Orginal
Orginal
Orginal
Behandlad
Behandlad