HDR

Här har jag tagit tre bilder och slagit samman dessa till en HDR-bild

Sammanslagen HDR
Sammanslagen HDR
Sammanslagen HDR
Underexponerad
Underexponerad
Överexponerad
Överexponerad
Normal exponering
Normal exponering